KUNST-TERAPIENS VIRKE

Alle mennesker er skabende og kreative og vi har alle evnen, til at arbejde med vores balance gennem kunstnerisk processer. Kunst-terapi er særlig gavnlig for dig som er fysisk syg, eller har det psykisk dårligt.


Sygdom, karakteriseret ved fysisk eller psykisk ubehag, står i forbindelse med ubalance og disharmoni i mennesket. I kunst-terapien arbejder man som klient med forskellige kunstneriske øvelser, for at komme tilbage til sin naturlige rytme og derved genskabe sin balance og harmoni.
Kunst-terapi og fysisk sygdom:

I kunst-terapi kan man f.eks. arbejde med mennesker som er syge af; kræft, sklerose, hjerteproblemer, astma, colitis, crohns, nyresvigt, leversvigt, burnout, stofskifte, m.fl.Kunst-terapi og psykisk ubalance:

Kunst-terapi er særdeles velegnet som behandlingsform til mennesker som lider under stress, depression, angst, sorg, misbrug, PTSD og til voldsramte.
En komplimentær behandlingsform

Kunst-terapi er en komplimentær behandlingsform. Kunst-terapi hverken kan eller vil udelukke andre behandlingsformer. Det er vigtigt at notere sig, før man starter på kunst-terapi, at terapien skal ses og bruges som et tillæg til eventuel behandling i det etablerede sundhedsvæsen, hvis man allerede modtager hjælp hos egen læge, specialist eller på hospital.Kunst-terapi og raske mennesker:

Ligesom et rask og velfungerende menneske, kan vælge at starte i psykoterapi med henblik på selvudvikling, ligeledes kan raske mennesker bruge kunst-terapi som basis for et selv-udviklingsforløb.